Individuel behandling

     - Genoptræning
         - Holdtræning
           - Motion
             - Styrketræning
               - Spinning

Træning og doping

 

Anti Doping Danmark har efter ny lovgivning pr. 1. juli 2008 påbudt alle centre at informere om, hvorvidt de samarbejder med Anti Doping Danmark om dopingkontrol.

Fysioterapi og Motion samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD) om dopingkontrol.

 

 

Som medlem af træningscentret skal Fysioterapi & Motion give dig kendskab til

 

  • at ADD til enhver tid har adgang til at foretage dopingkontrol af enhver person i et centret

  • at den testede har pligt til at afgive urinprøve i overværelse af en ADD kontrollant

  • at der er sanktioner som træder i kraft ved en positiv prøve, herunder konsekvenser af at nægte at deltage i en dopingkontrol (2 års karantæne fra samtlige fitnesscentre i DFHO)

  • at positive testresultater kan videregives til ADD's relevante samarbejdspartnere tillige med oplysninger om eventuelle sanktioner