Individuel behandling

     - Genoptræning
         - Holdtræning
           - Motion
             - Styrketræning
               - Spinning

Persondatapolitik i træningsregi

Personoplysninger hos Fysioterapi & Motion stammer fra dig selv som angivet ved oprettelsen/ajourføring af dit medlemskab og omfatter dit navn, cpr.nr, adresseoplysninger og kontaktoplysninger 

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit arrangement i klinikken og for at levere vores ydelser til dig i forbindelse med tilmelding/aflysning af hold samt evt. ændringer af medlemsbetingelser.

Kontakter du os på eget initiativ opbevarer vi øvrig fysisk og digital korrespondance fx via brev eller email mellem dig og os.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Udover vores personale så har udvalgte databehandler (leverandør af systemet, vores It-firma samt mailudbydere) jf. databehandleraftaler adgang til dine persondata, men de handler udelukkende efter vores instruks ifm. systemnedbrud eller opklaring af systemfejl.

Du har ret til at få oplyst dine gemte personoplysninger hos os og vi sørger på din anmodning for at rette oplysninger, der er forkerte. Du kan også anmode os om at få slettet dine personlige oplysninger. Af hensyn til bogføringsloven vil faktura/betalinger/tilmeldinger blive bibeholdt i systemet i minimum 5 år. 

Du kan gøre brug af din ret ved at kontakte os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Fysioterapi & Motions behandling af dine oplysninger. Vi anbefaler dog altid først at klage direkte til os med en detaljeret beskrivelse af klagen, således at evt. misforståelser rettes.